Proxecto de construción da Igrexa Colexial e Parroquial de Santa María do Campo.

O Obradoiro de Emprego Ribadeo no Tempo dixitalizou e restaurou dixitalmente os planos do Proxecto de construción da igrexa colexial e parroquial de Santa María do Campo. Trátase de 2 planos en 2 folios e 6 debuxos en papel verxurado.

Este proxecto, que non se levou a cabo, foi deseñado polo arquitecto Manuel Machuca y Vargas entre o 1787 e 1798.

Polo mal estado de conservación no que se atopa as súas condicións de acceso son restrinxidas, pero permítese a descarga destas imaxes.