Expedientes de doazóns. 1962

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN

1.1. Código de referencia: ES GA 27051 AMR0259/09

1.2. Título: Expedientes de doazóns: cartas e foto do poeta José Alonso Trelles y Jarén “El Viejo Pancho” con destino á Biblioteca  “El Viejo Pancho” de Ribadeo

1.3. Datas: 09/09/1962

1.4. Nivel de descrición: Unidade documental

1.5. Volume e soporte: 4 folios, soporte papel, de carácter textual, impreso e manuscritas mais 3 imaxes fotográficas.

2.  AREA DE CONTEXTO

2.1. Nome do produtor: Alonso y Trelles Jarén, José María “El Viejo Pancho” (poeta, dramaturgo e xornalista) e Concello de Ribadeo

3. AREA DE CONTIDO E ESTRUTURA

 3.1. Alcance e contido: Dúas cartas datadas en Tala, setembro 17 de 1923 e Montevideo, decembro 18 de 1923 enviadas polo poeta ao seu fillo Francisco (Paco) mais unha foto tomada durante a homenaxe tributada na cidade de San José en 6 de xaneiro de 1922. Inclúe dúas fotos do acto de entrega, no Concello de Ribadeo, realizada polo neto do poeta Alfredo Milton Trelles e o documento de entrega do legado.

 3.2. Valoración, selección e eliminación: conservación permanente