Expedientes de oposicións. 1941-1943

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN

1.1. Código de referencia: ES GA 27051 AMR0131-4

1.2. Título: Expedientes de oposicións para a provisión de prazas de administrador de arbitrios municipais.

1.3. Datas: 15/11/1941-30/12/1943

1.4. Nivel de descrición: Unidade documental

1.5. Volume e soporte: 21 folios, soporte papel, de carácter textual.

2.  AREA DE CONTEXTO

2.1. Nome do produtor: Concello de Ribadeo

3. AREA DE CONTIDO E ESTRUTURA

3.1. Alcance e contido: Expediente de oposición con reserva de praza a favor do corpo de Cabaleiros mutilados de guerra pola patria. Deserta.

3.2. Valoración, selección e eliminación: conservación permanente

4.  AREA DE CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

4.4. Características físicas e requisitos técnicos:

Manchas