O ANDEL DO CRONISTA OFICIAL

Este recanto, que se rotula co mesmo nome que reciben os estantes dunha libraría, acollerá unha serie de traballos que teñen por obxectivo espallar aspectos históricos locais.


 

Eduardo Gutiérrez Cronista Oficial de Ribadeo O Cemiterio Municipal de Ribadeo é inaugurado no ano 1932 e trátase dunha doazón dos irmáns Moreno Ulloa, que tamén sufragaron a estrada de acceso ao mesmo. Veu substituir ao vello, ubicado no lugar que hoxe ocupa o Parador de Turismo....

  Eduardo Gutiérrez Cronista Oficial de Ribadeo Aproveitando que o Eo pasa pola Pontenova, ou sexa sen motivo causal aparente, voltamos a ocupar un anaco da plana cun asunto que no pasado recente, dou lugar a algún pronunciamento extravagante, cando non choqueiro, razón pola cal, daquela, houbo que...